de (grootste) gemene deler

de (grootste) gemene deler
de (grootste) gemene deler{{/term}}
the (greatest) common divisor; 〈figuurlijk〉 the common denominator
————————
de (grootste) gemene deler{{/term}}
the highest common factor/denominator

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Нужна помощь с курсовой?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”